Tag - Giá hồng đà lạt 2018

Hồng Đà Lạt Mất Mùa Giá Tăng Cao

Hồng Đà Lạt mất mùa giá tăng cao Thời tiết nắng nóng khiến hầu hết vườn hồng Đà Lạt mất mùa thê thảm, sản lượng thu hoạch chỉ khoảng 10-30% so với những năm trước. Theo một số nhà vườn tại vùng chuyên canh hồng lớn nhất Lâm Đồng là thị trấn D’ran...

Đọc tiếp...