Tag - Hồng Dẻo Trung Quốc

Hồng Trung Quốc gắn mác Hồng Đà Lạt bán đầy chợ 2018

Trên thị trường Việt Nam, ngoài hồng Đà Lạt đã vào mùa, hồng tươi, hồng sấy Trung Quốc cũng tràn ngập thị trường. Nhiều sản phẩm còn gắn mác "Đà Lạt" cho dễ bán hàng. Không chỉ có hồng dẻo sấy khô mà ngay cả hồng tươi của Trung Quốc cũng...

Đọc tiếp...